Over ons

De stichting stelt zich ten doel:

  • Motorrijders samen te brengen, om de personen die het nodig hebben te kunnen steunen.
  • Motorrijders in een positief daglicht plaatsen in de vestigingsplaats en omstreken.
  • Motorrijders te ondersteunen met het in goede conditie houden van de motorfiets.

De stichting tracht haar doel te bereiken door :

 • Het organiseren van toertochten met als doel motorrijders samen te brengen.
 • Informatieavonden te organiseren ten behoeve van het goed onderhouden van motorfietsen.
 • Het verkopen van aan de stichting gerelateerde artikelen en/of diensten, dit om inkomsten te genereren voor de doelstelling.
 • Ontwikkelen van merchandise en verkoop daarvan.
 • Het ondersteunen van lokale initiatieven.De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Stichting MotorJunkies voorziet diverse evenementen al jaren van verkeersbegeleiders op motorfietsen. De stichting organiseert informatie-avonden voor motorrijders en door middel van direct contact met evenementenorganisaties kunnen wij verkeersbegeiders informeren, instrueren, opleiden en voorzien van de juiste documenten.